Ban Thường vụ Đảng ủy EVN làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam nhân dịp Tháng công nhân năm 2021.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy EVN.

Về phía Công đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; các đồng chí Nguyễn Kim Thanh, Lương Bá Thanh, Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại cuộc họp, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN ghi nhận những nỗ lực của Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021, cũng như việc thực hiện Kết luận số 82-KL/ĐU, ngày 15/5/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn. Công đoàn ĐLVN đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, năng lực đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Dương Quang Thành yêu cầu Công đoàn Điện lực Việt Nam cần có giải pháp cụ thể để triển khai những nội dung trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, trong năm 2021, các cấp công đoàn cần phối hợp với chuyên môn động viên người lao động triển khai tốt "nhiệm vụ kép" vừa chống dịch bệnh COVID-19 vừa đảm bảo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe cho NLĐ; tăng cường việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, quan tâm thăm hỏi, động viên CNVCLĐ, nhất là tại các địa phương có dịch bệnh.

Công đoàn ĐLVN cũng cần xây dựng kế hoạch quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến công đoàn viên toàn Tập đoàn; tuyên truyền phổ biến chủ trương của Nhà nước, của EVN, đặc biệt là đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tập đoàn; tiếp tục bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; phối hợp với Ban Tổ chức và Nhân sự EVN điều chỉnh và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; tiếp tục triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội.

Đặc biệt, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu Công đoàn ĐLVN xây dựng triển khai các phong trào thi đua khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tự hào là người thợ điện Việt Nam; phát huy sáng kiến, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và thành tựu của cuộc CMCN 4.0 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chủ đề năm của Tập đoàn là "Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam", trong đó nghiên cứu cơ chế, chính sách cho các đoàn viên tiên phong trong các lĩnh vực để tạo điều kiện cho đoàn viên đi đầu trong việc thực hiện các phong trào thi đua.

Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn ĐLVN thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN. Đồng chí Đỗ Đức Hùng cho biết thêm, năm 2021, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn là phối hợp với chuyên môn, động viên CNVCLĐ đảm bảo vận hành, cung ứng đủ điện phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, sinh hoạt của nhân dân. Bên cạnh các hoạt động, nhiệm vụ thường xuyên, Công đoàn tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức Cơ quan Công đoàn ĐLVN, Văn phòng Công đoàn các Tổng Công ty theo Quyết định 1299/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng thời, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi mặt hoạt động, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn các cấp.

Tại Hội nghị, một số những kiến nghị, đề xuất của Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã được Ban Thường vụ Đảng ủy EVN giải đáp.