99,5% số hộ dân nông thôn tỉnh Quảng Ngãi có điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam/Tổng công ty Điện lực miền Trung đã đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo cho sinh hoạt của nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, đặc biệt quan tâm đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo.

Công nhân PC Quảng Ngãi thay thế thiết bị, vệ sinh, bảo dưỡng trạm biến áp 35kV Trà Bồng, tháng 12/2020

Giai đoạn 2016 - 2019, điện thương phẩm toàn tỉnh tăng trưởng bình quân 17,6%/năm. Tính riêng năm 2019, sản lượng điện thương phẩm là 1,55 tỷ kWh, tăng 37,2% so với 2018, trở thành địa phương có mức tăng trưởng điện thương phẩm lớn nhất cả nước.

Hiện nay, công suất phụ tải cực đại (Pmax) tỉnh Quảng Ngãi khoảng 300MW và được cấp điện từ 3 TBA 220kV (Dốc Sỏi: 2x125MVA, Dung Quất: 2x250MVA, Quảng Ngãi: 2x125MVA); 12 TBA 110kV với tổng công suất 728MVA và 292km đường dây 110kV.

Hiện nay, tỷ lệ hộ dân nông thôn có điện của tỉnh Quảng Ngãi là 99,5%, cao hơn trung bình của cả nước (99,25%). Bên cạnh đó, 100% xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Ngãi có điện lưới quốc gia. Số hộ có điện đạt tỷ lệ 99,57%.

Để có được kết quả này, trong giai đoạn 2016 - 2020, Tổng công ty Điện lực Trung (EVNCPC) đã hoàn thành 9 công trình điện 110kV, tổng chiều dài 100km và công suất 183MVA.

Tính cả trong giai đoạn 2011 - 2020, EVNCPC đã hoàn thành 8 dự án cấp điện nông thôn với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, trong đó có dự án cấp điện cho huyện đảo Lý Sơn, cấp điện cho xã đảo An Bình,...

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới, EVNCPC đang triển khai đầu tư 7 công trình lưới điện 110kV. Cùng với đó, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang phối hợp với các Sở ban ngành của tỉnh để triển khai Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia (do tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư) sử dụng vốn ngân sách nhà nước là 67 tỷ đồng.

Trong buổi làm việc với Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành chiều 16/12, tại Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn EVN, EVNCPC, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã quan tâm dành nhiều nguồn lực đầu tư phát triển lưới điện cho tỉnh, đặc biệt là công tác đưa điện về nông thôn, biển đảo. Lãnh đạo tỉnh chia sẻ: “Muốn thúc đẩy và phát triển kinh tế xã hội, điện phải “đi trước một trước”. Tỉnh Quảng Ngãi hết sức ghi nhận những nỗ lực đó của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị trực thuộc đối với địa phương”. 


  • 17/12/2020 09:00
  • Lê Việt
  • 940