6 tháng, phát hiện 2.479 vụ trộm cắp điện

Thông tin trên được ông Lê Việt Hùng, Phó Trưởng ban Kỹ thuật – Sản xuất (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), thành viên Ban Chỉ đạo giảm tổn thất điện năng EVN cho biết.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2016, các đơn vị thuộc EVN đã rà soát và kiểm tra 1.625.199 trường hợp, phát hiện 2.479 vụ vi phạm sử dụng điện, trong đó vi phạm của các hộ gia đình là 2.156 vụ (chiếm 86,9%). Tổng sản lượng điện các đơn vị truy thu được trong 6 tháng là 8,416 triệu kWh (chiếm  0,011% so với điện thương phẩm).

Một trường hợp trộm cắp điện bị ngành Điện phát hiện và xử lý

Trong thời gian tới để hạn chế tình trạng vi phạm sử dụng điện, Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp công nghệ ngăn ngừa can thiệp vào công tơ, mạch đo gây sai số kết quả đo đếm như: Trang bị công tơ có tính năng theo dõi, giám sát từ xa, công tơ có chức năng cảnh báo, chống lại một số hình thức vi phạm sử dụng điện; thực hiện các giải pháp về kẹp chì, niêm phong công tơ, TU, TI, mạch đo chống can thiệp từ bên ngoài…

Trong công tác quản lý, EVN sẽ tiếp tục củng cố bộ máy kiểm tra giám sát hợp đồng mua bán điện, nâng cao nghiệp vụ, trách nhiệm của đội ngũ làm công tác này tại các đơn vị.

Đồng thời, tăng cường quản lý tổn thất điện năng từng tuyến dây, từng trạm biến áp, so sánh tổn thất điện năng các khu vực với nhau,... kiểm tra, xử lý kịp thời những bất thường; tiếp tục phối hợp với chính quyền, đoàn thể và các cơ quan chức năng địa phương trong tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm vi phạm sử dụng điện.

Được biết, trong năm 2015, các đơn vị trong EVN đã rà soát và kiểm tra 2.944.145 trường hợp, phát hiện 5.814 vụ vi phạm sử dụng điện, trong đó vi phạm của các hộ gia đình là 5.060 vụ, chiếm 87,03%; sản lượng điện truy thu là 18,678 triệu kWh (chiếm 0,013% so với tổng sản lượng điện thương phẩm).