6 tháng đầu năm, EVNGENCO 1 sản xuất hơn 9,1 tỷ kWh

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) sản xuất được 9,127 tỷ kWh, vượt 5% so với kế hoạch đặt ra.

Trong đó, các công ty hạch toán phụ thuộc sản xuất được hơn 4 tỷ kWh, vượt 13% so với kế hoạch. Các công ty cổ phần sản xuất được hơn 5,1 tỷ kWh, đạt 99% kế hoạch.

EVNGENCO 1 cho biết,  trong 6 tháng đầu năm, các nhà máy thủy điện thuộc Tổng công ty gặp nhiều khó khăn, do tại các hồ thủy điện, tổng lượng nước về quy ra điện thấp hơn tới 300 triệu kWh so với cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên, do các đơn vị đã chủ động tích nước đến mực nước dâng bình thường từ cuối năm 2014, nên sản lượng từ các nhà máy thủy điện của Tổng công ty vẫn đảm bảo.

Bên cạnh đó, các tổ máy nhà máy nhiệt điện thuộc EVNGENCO 1 cũng đã vận hành ổn định, tin cậy hơn năm trước. Tại Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí, trong 6 tháng đầu năm có 12 sự cố, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2014; Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh có 13 sự cố, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước.

Trên cơ sở hoàn thành kế hoạch sản xuất 6 tháng đầu năm 2015, EVNGENCO 1 đặt mục tiêu phát khoảng 9 tỷ kWh trong 6 tháng cuối năm. Ngay trong quý III, Tổng công ty phấn đấu sản xuất được 4,118 tỷ kWh. Việc sản xuất điện sẽ gắn liền với chủ đề “Năng suất – Hiệu quả”, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh điện có lợi nhuận của Tổng công ty.


  • 07/07/2015 01:51
  • N.Hương
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét