3 trường đại học tập trung đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 448/TB-VPCP ngày 2/12/2014, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, sau phiên họp lần thứ 7 của Ban chỉ đạo (ngày 27/11/2014). Các Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia HN), Đại học Bách khoa HN, Đại học Đà Lạt là những đơn vị tập trung đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Các cơ sở đào tạo khác theo quy hoạch của Đề án 1558 tiếp tục tổ chức tuyển sinh, đào tạo theo các chuyên ngành đã được phân công.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ghi nhận hoạt động của các Bộ, ngành và những kết quả đạt được thời gian qua, đã duy trì có hiệu quả chương trình đào tạo theo kế hoạch, bước đầu đáp ứng mục tiêu đặt ra.

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ quan trọng vẫn còn chậm trễ, chưa đạt yêu cầu tiến độ như: Việc ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Tài chính về tài chính đối với Đề án 1558; việc xây dựng Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án 1558; Dự án đầu tư cho các cơ sở đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Kế hoạch đào tạo, huấn luyện của Bộ Khoa học và Công nghệ...

Để tiếp tục triển khai có kết quả kế hoạch phát triển, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, nhất là chuẩn bị lực lượng phục vụ Dự án điện hạt nhân Ninh thuận, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục & Đào tạo chủ trì phối hợp với các Bộ: Công Thương, Khoa học & Công nghệ; Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương xây dựng Dự án đầu tư trang thiết bị, phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cho các cơ sở đào tạo trong quy hoạch của Đề án. Bảo đảm đầu tư tiết kiệm, có định hướng, phù hợp với nội dung, chương trình đào tạo của mỗi trường, tránh tràn lan, trùng lặp. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong Quý II năm 2015, để kịp thời cân đối, bố trí vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ Khoa học & Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, chủ động cân đối nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng, huấn luyện ưu tiên thực hiện trong kế hoạch năm 2015.

Nhằm khẩn trương hoàn thành Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật đến năm 2020 phục vụ phát triển điện hạt nhân, văn bản yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo trực tiếp góp ý cho dự thảo Kế hoạch, gửi Bộ KH&CN tổng hợp, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2014 để xem xét, phê duyệt.

448.TB-VPCP.signed.pdf


  • 08/12/2014 10:24
  • Phan Trang
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét