3 tổng công ty phát điện thuộc EVN được xếp hạng đặc biệt

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8160/VPCP-KTN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về việc vận dụng xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với Tổng công ty Phát điện 1, Tổng công ty Phát điện 2 và Tổng công ty Phát điện 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Trụ sở Tổng công ty Phát điện 3 - Ảnh Genco 3

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Công Thương, ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý xếp hạng đặc biệt đối với Tổng công ty Phát điện 1 (Genco 1), Tổng công ty Phát điện 2 (Genco 2), Tổng công ty Phát điện 3 (Genco 3).

Được biết, theo Quyết định của Bộ Công Thương, 3 tổng công ty phát điện được thành lập ngày 1/6/2012 và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/1/2013.

3 tổng công ty phát điện do EVN sở hữu 100 % vốn điều lệ, có nhiệm vụ tổ chức sản xuất điện một cách an toàn, ổn định và hiệu quả, vận hành thương mại trong thị trường phát điện cạnh tranh; Đầu tư các Dự án nguồn điện mới nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân và sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Như vậy, tính đến nay cả 9 tổng công ty thuộc EVN đều được xếp hạng đặc biệt. Trước đó vào tháng 7/2015, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý với đề nghị của các Bộ Công Thương về việc vận dụng xếp hạng Tổng công ty hạng đặc biệt đối với 6 Tổng công ty thuộc EVN gồm: Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Quyetdinh8160.PDF


  • 13/10/2015 09:05
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét