3 tháng đầu năm, EVN huy động cao nguồn nhiệt điện than và tuabin khí

Trong 3 tháng đầu năm, công tác điều hành cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã bám sát nhu cầu và mức tăng trưởng nhu cầu điện, đảm bảo huy động các loại nguồn điện phù hợp với tình hình thủy văn, khả năng cấp khí đồng thời đảm bảo cấp nước phục vụ chống hạn và sản xuất nông nghiệp.

Quý I/2016, sản lượng điện sản xuất và mua của Tập đoàn ước đạt 39,13 tỷ kWh. Trong đó hệ thống điện quốc gia đã khai thác hạn chế nguồn thủy điện (đạt khoảng 9,54 tỷ kWh) nhằm giữ mức nước cho các hồ thủy điện để đảm bảo chống hạn và cung cấp điện đến hết mùa khô. Nhiều hồ thủy điện ở miền Trung và miền Nam đang tách ra khỏi thị trường điện, chỉ khai thác vừa đủ, đồng thời cấp nước cho hạ du theo sự điều tiết của chính quyền địa phương và quy định liên hồ chứa. Các hồ thủy điện trên lưu vực sông Hồng khai thác cao do lưu lượng nước về tốt.

Đặc biệt, trong quý I, EVN đã thực hiện 2 đợt cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2015-2016 tại khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ với thời gian cấp 11,25 ngày, với tổng lượng nước cấp là 3,03 tỷ m3.

Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah (Công ty Thủy điện Buôn Kuốp) hoạt động để đáp ứng yêu cầu cấp nước hạ du - Ảnh Huyền Thương

Để đảm bảo nguồn điện tốt nhất cho hệ thống, nguồn nhiệt điện than được khai thác cao, từ nửa cuối tháng 2 đã tăng cường khai thác ở mức gần như tối đa (Quý I huy động 16,52 tỷ kWh). Các tổ máy của NMNĐ Vĩnh Tân 2 và Duyên Hải 1 vận hành ổn định đã góp phần cung cấp điện ổn định cho miền Nam và giảm sản lượng nhiệt điện dầu phải huy động.

Bên cạnh nguồn nhiệt điện than, nguồn tuabin khí cũng được khai thác gần như tối đa theo khả năng cấp khí và số tổ máy khả dụng để đảm bảo cung cấp điện cho miền Nam.

Theo tính toán của EVN, trong quý II/2016, hệ thống điện đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng mùa khô với mức tăng trưởng dự kiến khoảng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt các tháng 5, 6 dự kiến phụ tải của hệ thống có thể đạt bình quân 540 triệu kWh/ngày, trong đó phụ tải miền Nam đạt bình quân tới 250 triệu kWh/ngày; công suất lớn nhất toàn hệ thống có thể lên tới 28.730 MW.

Để cấp điện đầy đủ và an toàn cho tới giai đoạn cuối mùa khô, thời gian tới, EVN tiếp tục khai thác hợp lý cơ cấu các nguồn điện.

EVN yêu cầu các tổng công ty phát điện vận hành ổn định các tổ máy nhiệt điện than, đặc biệt là NMNĐ Vĩnh Tân 2 và Duyên Hải 1. Các nhà máy cần chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu…), vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, đặc biệt là hệ thống 500 kV Bắc – Nam trong điều kiện truyền tải cao cho miền Nam.

Các tổng công ty điện lực duy trì liên tục công tác tiết kiệm điện, nhất là trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, miền Nam. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức tiết kiệm điện của cộng đồng xã hội và doanh nghiệp.

 


  • 06/04/2016 12:53
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét