20h ngày 2/11/2016, Thủy điện Sông Tranh 2 xả nước qua tràn

Căn cứ tình hình nước về hồ Thủy điện Sông Tranh 2 cũng như ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, Công ty Thủy điện Sông Tranh sẽ xả nước qua tràn hồ Thủy điện Sông Tranh 2 lúc 20h, ngày hôm nay.

Ông Vũ Đức Toàn – Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết, căn cứ số liệu quan trắc và tình hình vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2 lúc 14h30 ngày 2/11/2016, mực nước hồ đang ở cao trình 165,81 mét, lưu lượng nước về hồ 1.949,6 m3/s, trong khi đó lưu lượng nước qua tổ máy để phát điện 110 m3/s.

Do lưu lượng nước về hồ lớn hơn lưu lượng nước qua 2 tổ máy, nên Công ty sẽ tiến hành xả nước qua tràn để điều tiết hồ chứa, nhằm duy trì mực nước hồ ở cao trình 172 mét theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn dược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định 1537/QĐ-TTg ngày 7/9/2015).

Thời gian dự kiến hồ Thủy điện Sông Tranh 2 bắt đầu xả nước qua tràn lúc 20h ngày hôm nay với lưu lượng xả trung bình 100 - 1.200 m3/s tùy theo lượng nước về hồ thực tế.

Trong quá trình điều tiết hồ chứa căn cứ vào lưu lượng nước về hồ thực tế Công ty sẽ có những bản tin thông báo tiếp theo. Công ty đề nghị các cơ quan, đơn vị nhanh chóng triển khai công tác phòng chống lụt, bão theo quy định.

Trước đó, vào lúc 11h, ngày 2/11/2016, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam đã có văn bản số 154/BCH gửi Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 yêu cầu Công ty tổ chức thực hiện vận hành đảm bảo mực nước hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2 không vượt cao trình mực nước cao nhất trước lũ (172 mét).


  • 02/11/2016 05:00
  • Minh Nguyên