16h chiều nay mở cửa xả đáy thứ 2 thủy điện Hòa Bình

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có Công điện số 14/CĐ-TW hồi 15h ngày 2/10/2020 lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp 1 cửa xả đáy vào hồi 16h ngày 2/10/2020.

Theo Công điện, hồi 14h00 ngày 02/10/2020, mực nước hồ Sơn La ở cao trình 216,08m (trên mực nước dâng bình thường 1,08m), lưu lượng đến hồ 3.217m3/s, tổng lưu lượng xả 4.489m3/s; mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 116,99m (dưới mực nước dâng bình thường 0,01m), lưu lượng đến hồ 5.124m3/s, tổng lưu lượng xả 3.984m3/s; mực nước hồ Thác Bà lúc 13h00 ngày 02/10/2020 ở cao trình 58,16m (trên mực nước dâng bình thường 0,16m), lưu lượng đến hồ 1.181m3/s, tổng lưu lượng xả 903m3/s.

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn công trình và hạ du để thực việc xả lũ. Trong đó, hồ Hòa Bình mở tiếp 01 cửa xả đáy vào hồi 16h00 ngày 02/10/2020; hồ Thác Bà chủ động vận hành các cửa xả để đưa mực nước thượng lưu hồ về cao trình +58m theo quy định.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, hiện trạng công trình, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.

Chi tiết Công điện có file đính kèm.

Congdien14BCD2020.JPG


  • 02/10/2020 03:45
  • Chiến Thắng
  • 2258