11 tháng, sản lượng điện phục vụ công nghiệp – xây dựng miền Bắc tăng trưởng 15,25%

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tháng 11/2017, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty ước đạt 4,9 tỷ kWh, tăng 8,63% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế 11 tháng, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 52,5 tỷ kWh, tăng 12,36% so với cùng kỳ 2016 và đạt 91% kế hoạch năm 2017; trong đó thành phần công nghiệp – xây dựng tăng trưởng 15,25% so với cùng kỳ.

Tháng 11, EVNNPC đã cung ứng điện an toàn, tin cậy phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn các tỉnh phía Bắc.

Cũng trong  tháng 11, Tổng công ty đã đóng điện, đưa vào vận hành nhiều công trình quan trọng như: MBA T2 trạm biến áp 110 kV Châu Sơn (tỉnh Hà Nam), đường dây 110 kV Than Uyên – Phong Thổ mạch 2 (Lai Châu)... cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ áp, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định. Trong đó, toàn Tổng công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện cho 148 khách hàng trung áp với thời gian trung bình giải quyết các thủ tục là 5,41/7 ngày, giảm 1,59 ngày so với quy định.

Cũng trong tháng này, toàn Tổng công ty thực hiện nhắn 15 triệu lượt tin nhắn thông báo tới khách hàng, tăng 0,99 triệu lượt so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng, ước thực hiện gửi 173,7 triệu lượt tin nhắn đến khách hàng sử dụng điện, tăng 36,57 triệu lượt so với cùng kỳ.

Trong tháng 12/2017, EVNNPC sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, giảm tổn thất điện năng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Đặc biệt, tháng 12, EVNNPC sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân dịp Tháng tri ân khách hàng và hưởng ứng sự kiện Tuần lễ hồng EVN lần thứ III.


  • 06/12/2017 01:47
  • Hồng Hoa