Thủ tướng ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 425/QĐ-TTg (ngày 18/3/2016) Ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn 5 năm (2016 - 2020).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống thiên tai, Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, củng cố và hoàn thiện cơ chế phối hợp, điều hành thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giữa các Bộ, ngành, địa phương đảm bảo kịp thời, thiết thực và hiệu quả...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

 

Quyetdinh425QDTTg2016.PDF


  • 21/03/2016 03:11
  • PV
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét