Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 28/2014/QĐ-TTg (ngày 07/04/2014) Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện vẫn đảm bảo quyền lợi cho hộ nghèo - Ảnh PV

Theo đó nguyên tắc xây dựng cơ cấu biểu giá, giá bán lẻ điện được quy định chi tiết cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện, bao gồm: sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, sinh hoạt.

Giá bán lẻ điện theo các cấp điện áp (từ 110 kV trở lên, từ 22 kV đến dưới 110 kV, từ 6 kV đến dưới 22 kV và dưới 6 kV) áp dụng cho các nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp.

Giá bán lẻ điện theo thời gian sử dụng điện trong ngày cho mục đích sản xuất, kinh doanh tại các cấp điện áp được áp dụng đối với khách hàng sử dụng điện đủ điều kiện.

Giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt gồm 6 bậc có mức giá tăng dần nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả…

Quyết định cũng nêu rõ, hộ nghèo theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định (không thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện theo quy định) và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được trích từ nguồn ngân sách Nhà nước…

Chi tiết Quyết định trong file đính kèm.

28-2014.signed.pdf


  • 08/04/2014 04:17
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét