Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 33/2014/TT-BCT (ngày 10/10/2014), quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Đối tượng áp dụng là khách hàng sử dụng điện có đề nghị đấu nối vào lưới điện trung áp; đơn vị phân phối điện; đơn vị phân phối điện và bán lẻ điện; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, Thông tư bổ sung Điều 47a vào sau Điều 47 như sau: Đối với khách hàng sử dụng điện có trạm riêng đấu nối vào lưới điện trung áp, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của khách hàng, Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm hoàn thành đàm phán và ký thỏa thuận đấu nối.

Bổ sung Điều 53a vào sau Điều 53 như sau: “Điều 53a. Thời hạn hoàn thành đóng điện cho khách hàng sử dụng điện có trạm riêng đấu nối vào lưới điện trung áp

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đóng điện điểm đấu nối hợp lệ, đơn vị phân phối điện có trách nhiệm hoàn thành đóng điện chạy thử, nghiệm thu và đóng điện vào vận hành chính thức cho khách hàng đề nghị đấu nối”.

Thông tư cũng quy định trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc ban hành quy định về thời hạn giải quyết đối với thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện: Không quá 5 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối lưới điện trung áp ngầm.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy định về thời hạn giải quyết đối với thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình điện: không quá 7 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp ngầm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2014.

Chi tiết Thông tư số 33/2014/TT-BCT trong file đính kèm.

 

33-2014-TT-BCT.pdf


  • 20/10/2014 02:50
  • P.Trang
  • 5079


Gửi nhận xét