Quy định mới về phát triển dự án điện sinh khối

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 44/2015/TT-BCT (ngày 9/12/2015) Quy định về phát triển dự án, biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối.

Thông tư 44 áp dụng đối với chủ đầu tư dự án điện sinh khối; đơn vị quản lý và vận hành các công trình điện sinh khối; bên mua điện; các tổ chức phát triển dự án điện sinh khối để kinh doanh điện và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo Thông tư 44, chủ đầu tư chỉ được lập dự án đầu tư điện sinh khối thuộc quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối và quy hoạch phát triển điện lực.

Nội dung dự án đầu tư điện sinh khối theo quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình, bổ sung thêm những nội dung chính như đánh giá ảnh hưởng của phương án đấu nối dự án điện sinh khối đối với hệ thống điện khu vực; kế hoạch và phương án chi phí, kỹ thuật phục vụ tháo dỡ và xử lý thiết bị nhà máy điện sinh khối sau khi kết thúc dự án.   

Thông tư 44 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2016. 

Chi tiết Thông tư theo file đính kèm.

 

thongtu44.BCT.pdf


  • 21/12/2015 02:11
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét