Phê duyệt Thiết kế tổng thể thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Ngày 22/7/2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 6463/QĐ-BCT Phê duyệt Thiết kế tổng thể thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.

Theo Quyết định, thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam là thị trường toàn phần, điều độ tập trung. Mua bán điện trong thị trường điện thực hiện thông qua thị trường giao ngay và hợp đồng mua bán điện.

Bên bán điện gồm đơn vị phát điện sở hữu các nhà máy điện có công suất đặt lớn hơn 30 MW. Bên mua điện gồm Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Hà Nội và TP.HCM; các đơn vị bán buôn điện và khách hàng sử dụng điện lớn đủ điều kiện.

Thị trường bán buôn điện cạnh tranh được thực hiện gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Thị trường bán buôn điện canh tranh giai đoạn thí điểm.

Giai đoạn 2: Thị trường bán buôn điện cạnh tranh giai đoạn hoàn chỉnh (dự kiến từ 2019-2021) cho phép các khách hàng sử dụng điện lớn và đơn vị bán buôn điện đủ điều kiện được tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh theo quy định.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

QD so 6463_QD_ BCT.pdf


  • 29/07/2014 11:27
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét