Phê duyệt Khung chính sách tái định cư cho Dự án "Hiệu quả lưới điện truyền tải"

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1081/QĐ-TTg (ngày 7/7/2014) về việc phê duyệt Khung chính sách tái định cư cho Dự án “Hiệu quả lưới điện truyền tải” (TEP) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Trên cơ sở Khung chính sách tái định cư đã được phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phê duyệt các kế hoạch tái định cư cho các dự án thành phần thuộc Dự án này.

Các dự án truyền tải điện phải đi qua nhiều địa bàn khác nhau - Ảnh: PV

Trước đó, ngày 14/4/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục Dự án “Hiệu quả lưới điện truyền tải“ vay vốn WB. Dự án này được thực hiện tại các tỉnh, thành phố trong cả nước từ năm 2014-2018 với tổng mức vốn đầu tư là 897 triệu USD. Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản.

Mục tiêu tổng quát của dự án là tăng cường hiệu quả kỹ thuật và vận hành của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) trong việc cung cấp các dịch vụ truyền tải điện tin cậy, hiệu quả và tiết kiệm chi phí ở Việt Nam.

Cụ thể, Dự án sẽ góp phần tăng công suất truyền tải và độ tin cậy của hệ thống lưới 500 kV và của các điểm đấu nối hệ thống phân phối, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực của Chính phủ; tăng cường năng lực tổ chức, tài chính, vận hành cho EVNNPT trở thành đơn vị truyền tải độc lập trong tiến trình cải cách thị trường điện.

Quyết định về Khung chính sách tái định cư cho Dự án "Hiệu quả lưới điện truyền tải" có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch HĐTV EVN và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


  • 09/07/2014 08:40
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét