Năm 2015, Cù Lao Chàm sẽ có điện lưới quốc gia

Dự án "Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam bằng cáp ngầm" mới đây đã được Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chính thức giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, theo Công văn số 3701/VPCP-KTN ngày 23/5/2014 của Văn phòng Chính phủ.

Dự án trên có quy mô: Tuyến cáp ngầm 22 kV xuyên biển dài 16 km; Đường dây trên không 22 kV tại đất liền dài 4 km; Đường dây trên không 22 kV trên đảo dài 6 km. Tổng số trạm biến áp phân phối 22/0,4kV là 4 trạm/1MVA. Đường dây trên không 0,4 kV cấp điện cho đảo dài 10 km. 

Dự kiến, tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Trong đó, 50% vốn đầu tư lấy từ Ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác; 50% tổng mức đầu tư còn lại do EVN thu xếp để thực hiện đầu tư cấp bách và hoàn thành dự án trong năm 2015.

Mục đích của dự án là góp phần xây dựng đảo Cù Lao Chàm thành khu kinh tế và du lịch, nghỉ dưỡng của tỉnh Quảng Nam; tạo động lực cho các chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất; tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất của người dân khu vực xã đảo; góp phần cải thiện và thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa khu vực hải đảo và đất liền; giúp nhân dân bám biển bám đảo, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng, chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

(Xem toàn văn quyết định trong file đính kèm)

3701.pdf


  • 06/06/2014 01:10
  • Trang Phan
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét