Hà Nội sẽ cải tạo và xây mới 889 công trình điện

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020.

Theo đó, trong thời gian tới, Thành phố sẽ cải tạo, nâng công suất, xây dựng mới 422 TBA tổng với công suất tăng thêm 96,455MVA; bổ sung vào quy hoạch các trạm biến áp xây dựng mới là 429 công trình với công suất 416,71MVA; cải tạo xây dựng mới 38 công trình đường dây điện, tổng chiều dài 80,05km.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng công trình điện theo tiến độ và quy định. UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất xây dựng công trình điện lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đồng thời chỉ đạo kiểm tra việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội và các chủ đầu tư công trình điện căn cứ vào quy hoạch được duyệt, bố trí nguồn vốn, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Chi tiết danh mục các công trình điện được nâng công suất, cải tạo, xây mới trên địa bàn có file đính kèm.

qdub-2143-2014-02_signed.pdf


  • 05/05/2014 10:19
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét