Chỉ thị số 17/CT-BCT của Bộ Công Thương về đảm bảo điện các tháng cao điểm mùa khô 2014

Nhằm đảm bảo cung ứng đủ điện trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2014, Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 17/CT-BCT về việc cung cấp điện và vận hành hệ thống điện các tháng cao điểm mùa khô 2014.

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (KTV), các tổng công ty điện lực, các công ty điện lực, sở công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương  triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể.

Đối với EVN, phải thường xuyên theo dõi tăng trưởng phụ tải điện, diễn biến thuỷ văn, tình hình vận hành các nhà máy nhiệt điện than, tuabin khí nhằm xây dựng phương án điều tiết các hồ thủy điện hợp lý, duy trì mực nước các hồ thủy điện không giảm quá thấp để dự phòng phát điện đến cuối mùa khô 2014, đặc biệt là các hồ thủy điện khu vực miền Nam; đồng thời xác định thời điểm thích hợp huy động các nhà máy điện chạy dầu FO, DO có dự phòng khi cần thiết.

Các đơn vị vận hành phân phối điện EVN HANOI đảm bảo điện trong mùa nắng nóng 2014

Bên cạnh việc nâng cao công suất khả dụng các nhà máy điện do Tập đoàn đầu tư, quản lý vận hành, cần huy động các nguồn điện khác; Phối hợp với các đơn vị phát điện quản lý các nhà máy điện (dầu FO, khí) đảm bảo vận hành cung ứng đủ điện và có phương án dự phòng. Bố trí kế hoạch hợp lý và rút ngắn thời gian bảo dưỡng sửa chữa, hạn chế tối đa việc bảo dưỡng, sửa chữa ngoài kế hoạch ngoại trừ trường hợp bất khả kháng.

Bộ trưởng cũng yêu cầu EVN tăng cường công tác chỉ đạo tới từng  đơn vị trực thuộc nhằm thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, kế hoạch đã đặt ra, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo từ nguồn cung cấp, truyền tải, phân phối, bán lẻ, cũng như các phương án dự phòng, xử lý rủi ro, hạn chế tối đa các sự cố nếu có. Đồng thời, đẩy mạnh tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo đảm an toàn hành lang lưới điện, sử dụng tiết kiệm điện hợp lý, hiệu quả... Song song với việc đảm bảo phát điện, còn phải đáp ứng đủ yêu cầu cấp nước cho hạ du tại một số địa phương, nhất là khu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, khu vực sông Bé, khu vực sông Là Ngà, khu vực sông Cái...

Đối với PVN, Chỉ thị yêu cầu, cần vận hành ổn định các nhà máy điện do Tập đoàn đầu tư, quản lý; đảm bảo duy trì sản lượng khí cho các nhà máy điện tua bin khí; phối hợp với EVN, sẵn sàng chuyển đổi các tổ máy tuabin khí sang chạy dầu trong trường hợp sự cố thiếu khí trong các tháng 5, 6 và trong thời gian ngừng cấp khí để bảo dưỡng hệ thống cung cấp khí trong tháng 7 năm 2014; phối hợp với chủ mỏ Talisman và các đơn vị liên quan, nhanh chóng khắc phục sự cố giàn khai thác khí xảy ra ngày 17/4/2014, rút ngắn thời gian ngừng cấp khí để bảo dưỡng sửa chữa hệ thống cung cấp khí trong tháng 7 năm 2014.

Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam phải đảm bảo cung cấp than đầy đủ và liên tục cho các nhà máy nhiệt điện than phát điện trong các tháng 5, 6 năm 2014; đồng thời có phương án sẵn sàng huy động tối đa công suất các nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý của các tập đoàn theo kế hoạch huy động của EVN.

Còn các tổng công ty điện lực, công ty điện lực phải thường xuyên theo dõi, cập nhật nhu cầu phụ tải điện mới trên địa bàn quản lý và nắm bắt kế hoạch sản xuất của các khách hàng sử dụng điện. Tập trung hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng công suất đường dây, trạm biến áp để đáp ứng nhu cầu điện và vận hành an toàn lưới điện.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thực hiện tốt Chỉ thị số 171/CT-TTg về tuyên truyền tiết kiệm điện; giám sát, phối hợp, tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lưới điện, cũng như việc thực hiện cung cấp điện của tổng công ty điện lực và công ty điện lực tại địa phương.

Tất cả các đơn vị liên quan, tùy thuộc vào nhiệm vụ cụ thể phải chủ động thực hiện nhiệm vụ; tăng cường sự phối hợp  quản lý, vận hành hệ thống điện lưới quốc gia chất lượng, an toàn đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng với mục tiêu không để thiếu điện trong mùa khô.

Bộ trưởng giao cho Cục Điều tiết Điện lực chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện điều độ hệ thống điện, tình hình sản xuất điện của các tập đoàn và các đơn vị phát điện khác, tình hình cung cấp điện của các tổng công ty điện lực, các công ty điện lực, giải quyết những vướng mắc phát sinh và đề xuất với Lãnh đạo Bộ phương án xử lý khi cần thiết.

Toàn văn Chỉ thị số 17/CT-BCT của Bộ Công Thương có đính kèm file

Chi thi 17 cua BCT ve CCD mua kho nam 2014.doc


  • 06/06/2014 03:47
  • Lương Nguyên
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét