Biểu giá chi phí tránh được cho các dự án điện sinh khối năm 2016

Bộ Công Thương vừa ban hành Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối năm 2016 (Quyết định 942/QĐ-BCT, ngày 11/3/2016).

Biểu giá này áp dụng cho các dự án điện sinh khối đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định tại Thông tư 44/2015/TT-BCT, ngày 19/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối.

Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối năm 2016 được áp dụng bắt buộc trong mua bán điện năng của nhà máy điện sinh khối có đủ điều kiện áp dụng biểu giá theo quy định tại Điều 9 của Thông tư 44/2015/TT-BCT.

Các đơn vị điện lực khi áp dụng biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối năm 2016 phải áp dụng hợp đồng mua bán điện theo hợp đồng mẫu áp dụng cho các nhà máy điện sinh khối tại Thông tư 44/2015/TT-BCT.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetinh942QDBCT.pdf


  • 18/03/2016 01:55
  • PV
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét