Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2014 áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ

Ngày 02 tháng 4 năm 2014, Cục Điều tiết Điện lực đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-ĐTĐL ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2014 áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ.

Huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai nơi có nhiều dự án thủy điện vừa và nhỏ góp phần đảm bảo điện cho khu vực  - Ảnh: Văn Lương

Theo đó, Biểu giá chi phí tránh được năm 2014 được áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ đấu nối với lưới điện quốc gia đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định tại Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định về biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo (Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT).

Biểu giá này tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 09/QĐ-ĐTĐL ngày 27 tháng 3 năm 2013 của Cục Điều tiết điện lực và thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Biểu giá chi phí tránh được năm 2014 được áp dụng bắt buộc trong mua bán điện năng của nhà máy điện có đủ điều kiện áp dụng biểu giá theo quy định tại Điều 8 của Quy định về biểu giá chi phí tránh được cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT.

Các đơn vị điện lực khi áp dụng Biểu giá chi phí tránh được năm 2014 phải áp dụng hợp đồng mua bán điện theo hợp đồng mẫu cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo quy định tại Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT.

Bên bán điện có trách nhiệm gửi một bản sao hợp đồng mua bán điện đã ký về Cục Điều tiết điện lực chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định số 22/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực có đính kèm file.

_QD22-DTDL.pdf


  • 04/04/2014 03:33
  • Lương Văn
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét