• 21/02/2020

Ngày 21/2, tại Hà Nội, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ EVN có phiên họp để đóng góp ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  • 17/02/2020

Ngày 17/2, tại Hà Nội, Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực lần thứ III vừa tiến hành phiên họp thứ 2. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì phiên họp.


  • 12/02/2020

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành văn bản số 15-HD/ĐU ngày 09/1/2020 hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2020.


  • 12/02/2020

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-ĐU ngày 27/12/2019 về nhiệm vụ công tác năm 2020.


  • 10/02/2020

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chỉ thị số 04-CT/ĐU, ngày 6/2/2020 về việc đảm bảo cấp điện mùa khô và cả năm 2020.


  • 04/02/2020

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành văn bản số 16-HD/ĐU (ngày 21/1/2020) hướng dẫn học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng dựng Đảng và hệ thống trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


  • 03/02/2020

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Kế hoạch số 42-KH/ĐU (ngày 21/1/2020) về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


  • 03/02/2020

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Kế hoạch số 42-KH/ĐU (ngày 21/1/2020) về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


  • 03/02/2020

Đó là khẳng định của đồng chí Dương Quang Thành – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Lễ kỷ niệm được Đảng ủy EVN tổ chức ngày...