• 04/07/2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trân trọng thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4) do EVN sở hữu như sau:


  • 27/06/2019

Đây là thông tin được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3) ngày 27/6, tại TP. Hồ Chí Minh.


  • 05/06/2019

Đó là khẳng định của Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Xuân Nam với evn.com.vn chiều ngày 4/6.


  • 01/06/2019

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước của Đảng và Nhà nước, những năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức triển khai quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tốt.


  • 29/05/2019

8h30 ngày 25/6/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ bán đấu giá hơn 4 triệu cổ phần tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 3 (PECC3).


  • 28/03/2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ.


  • 20/02/2019

Ngày 20/2/2019, Hội đồng thành viên EVN ban hành Chỉ thị số 66/CT-EVN về kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2019 theo chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ.


  • 28/12/2018

Lễ ra mắt Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức ngày 28/12. Doanh nghiệp này sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/2019.


  • 15/12/2018

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa tổ chức ký bàn giao lưới điện 110 kV từ Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam (trên cơ sở đổi tên, chức năng, nhiệm vụ Công ty Lưới điện cao thế miền Nam) về trực thuộc các công ty điện lực thành viên EVNSPC.