• 28/03/2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ.


  • 20/02/2019

Ngày 20/2/2019, Hội đồng thành viên EVN ban hành Chỉ thị số 66/CT-EVN về kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2019 theo chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ.


  • 28/12/2018

Lễ ra mắt Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức ngày 28/12. Doanh nghiệp này sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/2019.


  • 15/12/2018

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa tổ chức ký bàn giao lưới điện 110 kV từ Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam (trên cơ sở đổi tên, chức năng, nhiệm vụ Công ty Lưới điện cao thế miền Nam) về trực thuộc các công ty điện lực thành viên EVNSPC.


  • 29/11/2018

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa có quyết định tái cơ cấu Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc (NGC), đổi tên thành Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc.


  • 26/11/2018

Ngày 22/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành các Quyết định thành lập 5 đơn vị trực thuộc gồm: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN và các ban Quản lý dự án điện 1, 2, 3.


  • 05/11/2018

Là nội dung chính tại văn bản số 1528/TTg-ĐMDN ngày 2/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp.


  • 28/09/2018

Khối doanh nghiệp dịch vụ điện khi đi vào hoạt động sẽ làm cho thị trường điện thêm phần “xôm tụ”. Ngành này vì thế sẽ thêm nguồn thu, còn khách hàng thì có nhiều sự lựa chọn…


  • 17/09/2018

Đây là thông tin được đưa tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần (EVNGENCO 3), ngày 17/9, tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau Đại hội, EVNGENCO 3 sẽ tiến hành đăng ký kinh doanh và chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần theo quy định của Nhà nước.


  • 12/07/2018

Nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) những tháng cuối năm 2018 là tiếp tục triển khai thủ tục cổ phần hóa các Tổng công ty Phát điện 1 và 2 theo quy định; phấn đấu hoàn thành thoái vốn tại Công ty Tài chính CP Điện lực... và tiếp tục thoái vốn tại Tổng công ty CP Thiết bị điện...