• 07/03/2017

Hậu quả của biến đổi khí hậu và những khó khăn khi lấy nước của một số địa phương có dẫn đến tình trạng lãng phí nước đổ ải cấp từ các hồ thuỷ điện hay không?


  • 01/03/2017

Trong thời gian cấp nước đổ ải vụ Đông Xuân 2016 - 2017 cho khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ vừa qua, các hồ thủy điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cấp nước theo đúng yêu cầu của ngành Nông nghiệp với tổng lượng nước 4,67 tỷ m3.


  • 10/02/2017

Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có Công điện hỏa tốc gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc các công ty khai thác công trình thuỷ lợi thuộc 12 tỉnh/thành phố khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ về việc rút ngắn thời gian lấy nước đợt cuối cùng...


  • 09/02/2017

"Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) đã bàn bạc với các địa phương và thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ xem xét giảm 3 ngày lấy nước đợt 3 so với kế hoạch" - ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thủy lợi cho biết tại buổi kiểm tra và...


  • 07/02/2017

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), trong tháng này, thủy điện tiếp tục được khai thác theo kế hoạch điều tiết đảm bảo phục vụ cấp nước hạ du theo Quy trình liên hồ. Trong đó, khai thác cao các nhà máy thủy điện miền Bắc phục vụ cấp nước sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2016-2017...


  • 07/02/2017

Đây là tổng khối lượng nước đã cấp từ các hồ thủy điện phía Bắc (cập nhật đến 12h ngày 7/2) trong cả 3 đợt lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2016 - 2017 cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.


  • 03/02/2017

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) đã có công điện hỏa tốc gửi Giám đốc Sở NN&PTNT, Giám đốc các công ty khai thác công trình thuỷ lợi thuộc 12 tỉnh/thành phố Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành lấy nước đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2016-2017.


  • 03/02/2017

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết, tính đến thời điểm này, diện tích có nước đổ ải vụ Đông Xuân 2016 - 2017 của 12 tỉnh/thành phố Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ là hơn 480.000 ha, đạt trên 77% so với tổng diện tích gieo trồng.


  • 28/01/2017

Sau khi đợt 2 lấy nước đổ ải kết thúc (từ 0h ngày 23/1/2017 đến 24h ngày 26/1/2017), khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ có 433.455 ha, đạt 69,83% tổng diện tích gieo cấy, đã lấy đủ nước.


  • 22/01/2017

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) vừa có công điện gửi 12 tỉnh/thành phố và các Công ty khai thác công trình thủy lợi về việc chuẩn bị lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2016-2017, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.