Quy định về Phân cấp thỏa thuận đấu nối?

Quy trình Kinh doanh 2017 ban hành kèm theo QĐ số 1050/QĐ-EVN ngày 07/9/2017 không có quy định về phân cấp trong việc thỏa thuận đấu nối đối với việc cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp, vậy các Công ty Điện lực tỉnh có tự quy định được không? Hay phải đợi có chỉ đạo của EVN, hoặc các Tổng Công ty Điện lực? Xin cám ơn.

Phạm Minh Tuyên
Tuyenpm110@gmail.com
Số 1061 đường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
01/11/2017

Trả lời

Sau khi nhận được câu hỏi của độc giả, Ban biên tập website evn.com.vn đã liên hệ tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc và nhận được trả lời như sau: 

Kính thưa anh Phạm Minh Tuyên:

Quy trình Kinh doanh 2017 ban hành kèm theo QĐ số 1050/QĐ-EVN ngày 07/9/2017 Quy định chi tiết  về “ Phân cấp thỏa thuận đấu nối” tại điều 4, Chương I. Điều khoản chung, Phần thứ nhất: Quy định chung.

Anh vui lòng truy cập địa chỉ website cskh.npc.com.vn để xem, tải về tham khảo.

Trân trọng!


  • 06/11/2017