Hỏi về giá bán điện của trụ sở văn phòng Cty CP Vận tải Đường sắt Hà Lạng

Xin chào EVN, Tôi muốn EVN cho tôi biết giá bán điện áp dụng cho trụ sở văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Lạng.

Lê Thu Hiền
lethuhien2568@gmail.com
Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Lạng - Chi nhánh Lạng Sơn
24/07/2017

Trả lời

Sau khi nhận được câu hỏi của độc giả, Ban biên tập website evn.com.vn đã liên hệ tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc và nhận được trả lời như sau:

Theo Điều 7, Thông tư số 16/2014/TT- BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện, trụ sở văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Lạng sẽ được áp giá điện cho sản xuất. 

 


  • 28/08/2017