Biểu giá điện sinh hoạt có chia giờ cao điểm/thấp điểm không?

Xin hỏi: Điện sinh hoạt có tính giá phân biệt giữa giờ cao điểm hay thấp điểm không? Nếu có thì cách tính cụ thể như thế nào?

Trần Rịa
cauhungcon@gmail.com
Hòa Trị, Quy Hậu, Phú Hòa, Phú Yên
26/02/2018

Trả lời

Sau khi nhận được câu hỏi của độc giả, Ban biên tập website evn.com.vn đã liên hệ tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực Tổng công ty Điện lực miền Trung và nhận được trả lời như sau: 

Thưa Quý khách.

Hiện tại, giá bán điện được thực hiện theo Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương, trong đó biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt gồm 6 bậc thang giá và không phân biệt theo thời gian sử dụng trong ngày (không phân biệt giữa giờ cao điểm và thấp điểm).

Giá bán lẻ điện sinh hoạt được trích dẫn theo Phụ lục Giá bán điện - Ban hành kèm theo Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương cụ thể như sau:

TT

Nhóm đối tượng khách hàng

Giá bán điện (đồng/kWh)

4

Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt

 

4.1

Giá bán lẻ điện sinh hoạt

 

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

1.549

 

Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100

1.600

 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200

1.858

 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300

2.340

 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400

2.615

 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.701

4.2

Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước

2.271

(Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.)

Trân trọng.


  • 04/03/2018