• 04/08/2015

Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước được Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) triển khai một cách chủ động, thiết thực và có hiệu quả. Các khâu phát động thi đua, đăng ký thi đua, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tổng kết và bình xét thi đua, khen thưởng đã được EVNGENCO 2...


  • 31/07/2015

Vừa qua, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015 và đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020.


  • 31/07/2015

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tại Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua và biểu dương thành tích các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2014 của Tổng công ty vừa diễn ra, tại Hà Nội.


  • 31/07/2015

Chiều 23/6/2015, tại TP Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010-2014) và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.


  • 31/07/2015

Ngày 5/7/2015, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) toàn quốc lần thứ IX.