• Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)

   1. Các dịch vụ EVN cung cấp cho Khách hàng tuân thủ theo các quy định của Nhà nước, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Khách hàng về sử dụng điện.

   2. Các yêu cầu cung cấp dịch vụ của Khách hàng được tiếp nhận bằng nhiều hình thức, bao gồm:

   a. Giao dịch trực tuyến điện tử tại chuyên mục “Chăm sóc khách hàng” trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng (danh sách tại đây);

   b. Gửi Email, fax, gọi điện thoại, gửi bưu điện và các tiện ích khác theo địa chỉ được niêm yết tại Phòng Giao dịch khách hàng và trên Website;

   c. Khách hàng trực tiếp đến Phòng Giao dịch khách hàng của Điện lực/Công ty Điện lực (ĐL/CTĐL).

   3. Khi nhận được yêu cầu của Khách hàng, ĐL/CTĐL sẽ chủ động liên hệ và hướng dẫn Khách hàng cụ thể thủ tục, cách thức thực hiện đối với loại hình dịch vụ yêu cầu của Khách hàng.

   4. Khi yêu cầu cung cấp dịch vụ, Khách hàng chỉ cần cung cấp 01 bản phô tô hoặc bản chụp giấy tờ liên quan đến loại hình dịch vụ yêu cầu. Trường hợp Khách hàng chưa có đủ hồ sơ, có thể bổ sung trong quá trình thực hiện dịch vụ (khảo sát, thi công, nghiệm thu, cung cấp dịch vụ) đến trước khi kết thúc dịch vụ tại địa điểm của khách hàng.

   5. Tại một địa điểm đăng ký mua điện, khách hàng mua điện sinh hoạt được ký 01 Hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) và lắp đặt 01 công tơ điện.

   6. Khách hàng mua điện sinh hoạt theo định mức và giá bán điện do Bộ Công Thương quyết định, được công bố rộng rãi trên trang Website của Bộ Công Thương, EVN, Tổng công ty Điện lực.

   Thủ tục và trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ cấp điện mới từ lưới hạ áp:

   Thủ tục và trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp quy định tại bảng dưới đây:

   STT

   Loại hình dịch vụ

   Giấy tờ khách hàng cung cấp

   Thời gian giải quyết của ĐL/CTĐL

   Trách nhiệm  chi phí

   ĐL/CTĐL

   Khách hàng

   1

   Khách hàng mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha)

   1. Giấy đề nghị mua điện

   2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)

   3. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ

   - Thành phố, thị xã, thị trấn: không quá 03 ngày làm việc

   - Nông thôn: không quá 05 ngày làm việc

   - Nếu phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện không quá 07 ngày làm việc

   Từ lưới điện đến công tơ và aptomat bảo vệ (ngay sau công tơ)

   Từ sau áp tô mát bảo vệ (ngay sau công tơ) đến  địa điểm sử dụng điện của Khách hàng

   2

   Khách hàng mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha), sử dụng chung công tơ

   1. Giấy đề nghị mua điện

   2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)

   3. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ

   4. Sổ hộ khẩu/sổ tạm trú/xác nhận công an quản lý trên địa bàn của các hộ dùng chung

   5. Giấy ủy quyền có chữ ký của các hộ dùng chung

   3

   Khách hàng tách công tơ dùng chung

   1. Giấy đề nghị mua điện

   2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)

   3. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ

   4. Giấy cam kết thanh toán hết nợ tiền điện với chủ HĐMBĐ đang dùng chung

   4

   Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất < 40kW

   1. Giấy đề nghị mua điện

   2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)

   3. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ

   4. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện

   5

   Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất ≥ 40kW

   1. Giấy đề nghị mua điện

   2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)

   3. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ

   4. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện

   5. Bản đăng ký biểu đồ phụ tải. (Trường hợp khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ)

   6

   Khách hàng mua điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha)

   1. Giấy đề nghị mua điện

   2. Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)

   3. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ

   4. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện

   5. Giấy bảo lãnh của Ngân hàng hoặc đặt cọc (nêu tại mục: Giá trị và thời hạn bảo lãnh/đặt cọc khi mua điện ngắn hạn)

   Trình tự cấp điện mới từ lưới điện hạ áp

   1. Khi nhận được yêu cầu cung cấp dịch vụ của Khách hàng, đơn vị giải quyết sẽ chủ động liên hệ với Khách hàng.

   2. Khách hàng thống nhất với Đơn vị giải quyết thời điểm khảo sát, chủ thể HĐMBĐ, thoả thuận vị trí và thời gian lắp đặt công tơ, bổ sung các giấy tờ còn thiếu (nếu có) tại địa điểm của Khách hàng.

   3. Khách hàng tham gia nghiệm thu, ký Biên bản treo tháo thiết bị đo đếm và nghiệm thu, ký HĐMBĐ đã được ĐL/CTĐL ký trước, giữ 01 bản cùng thời điểm đóng điện sử dụng.

   4. Tổ chức/cá nhân thực hiện dịch vụ lắp đặt dây dẫn sau công tơ vào nhà cho Khách hàng phải đảm bảo tiêu chuẩn và quy định an toàn điện.

   Giá trị và thời hạn bảo lãnh/đặt cọc khi mua điện ngắn hạn 

   1. Khách hàng mua điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt khi yêu cầu mua điện, phải thực hiện đặt cọc bằng tiền cho ĐL/CTĐL hoặc cung cấp cho ĐL/CTĐL Giấy bảo lãnh không hủy ngang hoặc Chứng thư bảo lãnh không hủy ngang của Ngân hàng.

   2. Giá trị đặt cọc/bảo lãnh được xác định bằng số tiền điện theo số ngày đề nghị mua điện hoặc bằng số tiền điện tương ứng với lượng điện dự kiến tiêu thụ trong 1,5 tháng.

   3. Thời hạn bảo lãnh bằng thời hạn của HĐMBĐ cộng thêm 10 ngày làm việc.