Sản lượng huy động nguồn từ tháng 1-6-2024
TIET KIEM DIEN - THANH THOI QUEN 2024
Tỷ trọng nguồn điện 2024
.
Quy mô lưới điện truyền tải 220-500kV năm 2024
Thông tin huy động nguồn điện từ 2013 - 2023
EVN CHUYỂN ĐỔI THÀNH DOANH NGHIỆP SỐ
Số hóa các hoạt động, tự động hóa và áp dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động trong toàn Tập đoàn.
KHÁCH HÀNG LÀ SỰ TỒN TẠI CỦA EVN
EVN cung cấp 100% dịch vụ điện theo phương thức điện tử, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của khách hàng.
ĐẢM BẢO ĐIỆN CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN
EVN là tập đoàn kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và khu vực, đóng vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
.
19:31 | 23/07/2024 | 1.098 lượt xem

16:10 | 23/07/2024 | 330 lượt xem

15:12 | 23/07/2024 | 13 lượt xem