Các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình tiếp tục mở thêm cửa xả đáy

  • 09/09/2017

Mỗi hồ sẽ mở thêm 1 cửa xả đáy từ 7h sáng 10/9/2017 - theo Công điện hỏa tốc số 61/CĐ-TW ngày 9/9/2017 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Chi tiết...