EVNSPC: Đào tạo vệ sinh cách điện hotline 2016

  • 10/11/2016

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa tổ chức lớp đào tạo “Vệ sinh cách điện lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao” cho các công ty điện lực trực thuộc.

Chi tiết...