Xoay quanh việc chủ động nhập khẩu than cho sản xuất điện

  • 10/05/2017

PV Tạp chí Điện lực đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Khắc Sơn - Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) - đơn vị đầu tiên của EVN được phép nhập khẩu than.

Chi tiết...