Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020

  • 18/06/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017 – 2020 tại Quyết định 852/QĐ-TTg, ngày 14/6/2017.

Chi tiết...


Ứng dụng khoa học công nghệ trong tái cơ cấu ngành Công Thương

  • 06/06/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chi tiết...