EVNSPC: Tháng 9 sản lượng điện thương phẩm tăng 11,79% so với cùng kỳ 2015

  • 14/10/2016

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, tháng 9/2016, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty thực hiện được 4 tỷ 784 triệu kWh, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 11,79% so với cùng kỳ năm 2015.

Chi tiết...