Gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực năng lượng xanh

  • 05/04/2017

Thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Việt Nam đã thu hút được 16 dự án FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) trong lĩnh vực năng lượng xanh, với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 778 triệu USD - lớn nhất từ năm 2009 đến nay.

Chi tiết...