Tiếp nhận hơn 1,2 triệu yêu cầu của khách hàng sử dụng điện

  • 03/08/2016

5 Trung tâm chăm sóc khách hàng (CSKH) của các tổng công ty điện lực đã tiếp nhận hơn 1,2 triệu yêu cầu của khách hàng sử dụng điện trên mọi miền đất nước. Đó là con số thống kê 7 tháng đầu năm 2016.

Chi tiết...