Ứng dụng KHCN trong EVN: Đổi mới nào sẽ mang tính đột phá?

  • 24/10/2017

Năm 2017, EVN triển khai hàng loạt ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Vậy đâu là những đổi mới được xác định mang tính đột phá, hứa hẹn sẽ mang lại diện mạo mới cho công tác kinh doanh ngành Điện?

Chi tiết...