9 tháng, EVN hoàn thành 182 công trình lưới điện cao áp

  • 03/10/2016

Tính đến hết tháng 9 của năm 2016, toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thành đóng điện 182 công trình lưới điện 110 - 500 kV (trong đó có 7 công trình 500 kV, 29 công trình 220 kV và 146 công trình 110 kV).

Chi tiết...