Xã đảo cuối cùng của tỉnh Quảng Ninh có điện lưới quốc gia

  • 05/05/2016

Tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn thành mục tiêu đưa điện lưới quốc gia ra tất cả các xã đảo trên địa bàn khi đưa điện ra xã đảo Cái Chiên (huyện Hải Hà) vào ngày 28/4.

Chi tiết...