Gắn trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương với kết quả ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn

  • 06/09/2017

Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, theo Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 5/9/2017 của Văn phòng Chính phủ, sau cuộc họp tổng kết công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn từ năm 2016 đến nay và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017.

Chi tiết...