EVNHANOI đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp mùa mưa bão 2016

  • 01/09/2016

Thời gian qua, sự chủ động tuyên truyền của EVNHANOI đã giúp nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác đảm bảo hành lang bảo vệ công trình lưới điện cao áp (HLBVATCTLĐCA). Tổng số vụ vi phạm đã giảm đáng kể , 6 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty đã xử lý 272 vụ và không để phát sinh vi phạm...

Chi tiết...