Chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam

Ngày 05/10/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 176/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam giai đoạn 2004 – 2010, định hướng đến năm 2020.

Nội dung cụ thể Quyết định số 176/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 05/10/2004 xin xem file đính kèm

Quyet dinh phe duyet Chien luoc phat trien nganh dien Viet Nam.doc


  • 31/07/2011 05:15
  • (Nguồn: Viện chiến lược, chính sách tài nguyên môi trường )