• 17/10/2017

Thị trường phát điện cạnh tranh tạm dừng từ ngày 1/10/2017 đến khi có quyết định khôi phục của Bộ Công Thương.


  • 29/09/2017

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) là đơn vị điển hình triển khai thí điểm giai đoạn đầu thị trường bán buôn điện cạnh tranh (VWEM) và đang tiếp tục thực hiện giai đoạn tiếp theo.


  • 12/09/2017

Tính từ ngày 28/8 - 3/9, giá mua điện bình quân của các nhà máy điện tính tại điểm mua bán điện là 1.092 đồng/kWh (chưa bao gồm tổn thất trên hệ thống điện); trong tuần trước đó, mức giá này là 1.163 đồng/kWh.


  • 12/09/2017

Từ ngày 21 - 27/8, giá thị trường điện tăng 2,6% so với tuần trước, với giá mua điện bình quân của các nhà máy điện tính tại điểm mua bán điện là 1.163 đồng/kWh (chưa bao gồm tổn thất trên hệ thống điện).


  • 11/09/2017

Sau 5 năm tham gia thị trường phát điện cạnh tranh (VCGM), Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO 1) đã đảm bảo sản xuất điện an toàn ổn định, từng bước mở rộng đầu tư các dự án nguồn điện mới. Có thể nói, VCGM đã tạo cú huých cho GENCO 1 trong việc đổi mới, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường điện.


  • 29/08/2017

Từ ngày 14 - 20/8, giá mua điện bình quân của các nhà máy điện tính tại điểm mua bán điện là 1.133 đồng/kWh (chưa bao gồm tổn thất trên hệ thống điện). Tuần trước đó (từ 7-13/8), mức giá này là 1.287 đồng/kWh.


  • 29/08/2017

Giá thị trường điện từ ngày 7 - 13/8 tăng so với tuần trước, do nhu cầu của hệ thống điện tăng cao, đặc biệt là các giờ cao điểm. Trong đó, ngày 8/8, hệ thống điện phải huy động 0,2 triệu kWh chạy dầu.


  • 14/08/2017

Tuần 1 tháng 8 (từ ngày 31/7 đến 6/8), giá thị trường điện vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao, do phải duy trì nguồn cung từ các nhà máy nhiệt điện với giá cao để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn.


  • 08/08/2017

Trong những tuần qua, giá thị trường điện liên tục tăng, do phải duy trì nguồn cung từ các nhà máy nhiệt điện với giá cao để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn. Riêng tuần 4 tháng 7 (từ ngày 24 - 30/7), giá thị trường điện tăng 8,34% so với tuần trước (từ ngày 17 - 23/7).


  • 01/08/2017

Tuần 3 tháng 7 (từ ngày 17-23/7), giá thị trường điện tăng tăng 11,9% so với tuần trước đó (từ ngày 10-16/7), do phải huy động nguồn cung từ các nhà máy nhiệt điện với giá cao.