• 24/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.


  • 22/05/2018

Văn phòng Chính phủ có thông báo số 174/TB-VPCP ngày 10/5/2018, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc bổ sung một số dự án nhà máy điện mặt trời vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh theo đề nghị của Bộ Công Thương.


  • 21/05/2018

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (văn bản số 181/TB-VPCP, ngày 11/5/2018).


  • 20/05/2018

Đó là một trong những nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho Bộ Công Thương tại Nghị quyết 19-2018/NQ-CP (ngày 15/5/2018) về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.


  • 15/05/2018

Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Ứng dụng lưới điện thông minh để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả (SGRE-EE)”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức, tại Quyết định 519/QĐ-TTg ngày 11/5/2018.


  • 04/05/2018

Các thủ tục được bãi bỏ nằm trong Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2018, được Bộ Trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1408/QĐ-BCT, ngày 27/4/2018.


  • 23/04/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản số 523 TTg-CN ngày 20/4/2018 chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong xử lý tro xỉ của nhà máy nhiệt điện than.


  • 19/04/2018

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Chỉ thị về công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018.


  • 12/04/2018

Ngày 11/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 389/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.


  • 29/03/2018

Đó là một trong những nội dung tại Quyết định số 357/QĐ-EVN ban hành ngày 28/3/2018, về Chương trình tổng thể của EVN trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018.