• 13/03/2018

Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) ban hành Quyết định số 15/QĐ-ĐTĐL ngày 2/3/2018 về Quy trình phân loại tổ máy và tính toán giá trần bản chào của nhà máy nhiệt điện.


  • 13/03/2018

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 92/TB-VPCP ngày 9/3/2018 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về hỗ trợ đầu tư dự án tái định cư thủy điện Hòa Bình, Sơn La và thủy điện Sông Bung 4.


  • 10/03/2018

Đó là một trong những mục tiêu cụ thể theo Chương trình Quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 (Chương trình Quốc gia về DSM) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 279/QĐ-TTg ngày 8/3/2018.


  • 08/03/2018

Quy trình phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị phát điện và đơn vị mua buôn duy nhất được Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) ban hành tại Quyết định số 12/QĐ-ĐTĐL ngày 13/2/2018 và thay thế cho quy trình cũ ban hành từ năm 2016.


  • 05/03/2018

Đây là một trong những mục tiêu cần đạt được vào năm 2020, vừa được Chính phủ phê duyệt về Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công gồm: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.


  • 01/03/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 26/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).


  • 28/02/2018

Quy trình này vừa được Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) ban hành tại Quyết định số 11/QĐ-ĐTĐL ngày 9/2/2018.


  • 26/02/2018

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 214/QĐ-TTg ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, có hiệu lực từ 1/3/2018 và thay thế cho Quy trình đã ban hành từ năm 2015.


  • 23/02/2018

Đây là nội dung của Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 13/2/2018 do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký ban hành. Theo đó, một số chỉ tiêu chính của EVN trong giai đoạn 2016 - 2020 là đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân khoảng 10,08%/năm, đưa vào vận hành 21 tổ máy...


  • 23/02/2018

Quy trình mới sẽ được áp dụng từ ngày 1/3/2018, theo Quyết định số 215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành.