Tập đoàn điện lực việt nam - Vietnam Electricity
 • đảm bảo điện cho phát triển kinh tế - xã hội

  "Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là Tập đoàn kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và khu vực, đóng vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Hơn 9 vạn CBCNV toàn Tập đoàn đã và đang vượt qua khó khăn, ngày đêm miệt mài lao động để nỗ lực đảm bảo điện với chất lượng ổn định, an toàn, tin cậy..."

 • đưa điện đến mọi miền đất nước

  "Đưa điện về nông thôn là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội đồng đều, bền vững giữa các vùng, miền cả nước. Dự kiến đến năm 2020, hầu hết số hộ dân nông thôn trên cả nước có điện. "

 • hợp tác cùng phát triển

  "Là một Tập đoàn lớn, hoạt động trong nhiều lĩnh vực trên phạm vi rộng và có tính hệ thống cao, EVN luôn mong muốn xây dựng những mối quan hệ thân thiện, bền vững trên cơ sở bình đẳng, các bên cùng có lợi và tin tưởng lẫn nhau. "

 • công nghệ tiên tiến - bảo vệ môi trường

  "EVN luôn phấn đấu sử dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ “xanh, sạch” thân thiện với môi trường với mục tiêu hiệu quả, tiết kiệm và giảm thiểu tác động đến môi trường. "

không có video