Tập đoàn điện lực việt nam - Vietnam Electricity

EVN đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

21/11/2012 10:20:00

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu chính quyền phối hợp với công đoàn các cấp tại đơn vị trực thuộc phải nêu cao trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cụ thể hóa phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", kiên quyết ngăn chăn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng và gây phiền hà ở tất cả các khâu liên quan đến hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

Chỉ thị nêu rõ: Việc mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân là mục tiêu, đồng thời là động lực bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng, công cuộc đổi mới của Đảng và nhà nước ta. Qua 2 năm thực hiện QCDC ở cơ sở tại các đơn vị đều nhận thấy sự đoàn kết, quyền làm chủ và tinh thần lao động của toàn thể CBCNV-LĐ trong toàn Tập đoàn được phát huy và đánh dấu bước chuyển biến quan trọng.

Tại các đơn vị đã ban hành và áp dụng tốt hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ nhằm bảo đảm quyền và lợi ích cho người lao động. Công tác phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn cùng cấp được thể chế thành quy chế, thống nhất trong chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chăm lo đời sống, thu nhập, việc làm cho người lao động. Thực hiện nghiêm túc việc ký kết Thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động và các quy định liên quan trực tiếp đến người lao động; Số lượng các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động được xem xét, giải quyết thấu đáo, góp phần ổn định nội bộ cơ quan, đơn vị...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian qua tại các đơn vị trực thuộc EVN còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Quá trình triển khai và thực hiện QCDC còn biểu hiện hình thức, chất lượng chưa cao. Công tác phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn chưa có sự kiểm tra, giám sát cụ thể nhất là việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết đại hội công nhân viên chức, Hội nghị người lao động cũng như việc thực hiện QCDC chưa được theo dõi, giám sát, đánh giá thường xuyên. Việc phổ biến,tuyền truyền các văn bản pháp luật, các quy định liên quan đến người lao động còn chậm, chưa thực hiện công khai số liệu về tài chính, hiệu quả sử dụng vốn, công nợ, quy chế quản lý và sử dụng các quỹ... nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong sản xuất kinh doanh.

Để khắc phục những tồn tại và thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong thời gian tới, Tổng gám đốc Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ như:

Triển khai, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Thủ tướng Chính phủ về QCDC ở cơ sở. Nêu cao trách nhiệm của chính quyền, công đoàn và người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện QCDC. Chỉ đạo và cụ thể hóa phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", kiên quyết ngăn chăn và đẩy lùi tệ quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà ở tất cả các khâu trong hoạt động của  đơn vị.

Các đơn vị phải gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị khác như: cải cách hành chính, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước để tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tổng giám đốc yêu cầu: Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, phân định rõ trách nhiệm các thành viên trong Ban, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn về công tác này.

Rà soát, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động theo các quy định của pháp luật. Tăng cường việc giám sát thực hiện công tác quản lý nội bộ tại các đơn vị.

Các tổ chức: công đoàn, đoàn thanh niên có nhiệm vụ tuyên truyền, giám sát việc thực hiện và vận động CNVC-LĐ nâng cao ý thức chấp hành các qui chế, quy định của Tập đoàn và các đơn vị đã ban hành. Tổ chức Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị người lao động theo đúng quy định của nhà nước.

Tổng giám đốc Tập đoàn giao Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của EVN phối hợp với các ban chức năng tổ chức tập huấn,  bồi dưỡng về việc thực hiện QCCD ở cơ sở cho các đơn vị trực thuộc. Tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo định kỳ để góp phần xây dựng cơ quan đơn vị, an toàn, làm chủ.

Lương Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phấn đấu phát điện Nhà máy thủy điện Lai Châu trong năm 2015

21-11-2014

Trên công trường Nhà máy thủy điện Lai Châu, Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải giao các thành...

Đóng điện thành công ĐD 500 kV Vĩnh Tân – Sông Mây

20-11-2014

Vào lúc 19 giờ 15, ngày 19/11/2014, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đóng điện thành...

Diễn đàn các nhà cung cấp công nghiệp hạt nhân khu vực châu Á (Atomex Asia 2014) khai mạc tại TP HCM

19-11-2014

Ngày 19/11, Diễn đàn các nhà cung cấp công nghiệp hạt nhân khu vực châu Á (Atomex Asia 2014) đã khai...

Tăng cường kiến thức mới, hiện đại cho cán bộ quản lý cấp 2 của EVN

17-11-2014

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phối hợp với Trường ĐH Điện lực tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng...

EVN HCMC đầu tư trên 167 tỷ đồng cấp điện cho xã đảo Thạnh An

17-11-2014

Ông Phạm Quốc Bảo – Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cho biết, Dự án xây...

 

 

1360853 Số lượt người truy cập:
127Số người đang trực tuyến :